Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Voorzitter
Joop Schaminée