Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Revisie Vegetatie van Nederland

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een revisie van de Nederlandse indeling van plantengemeenschappen. Het betreft deels een herziening van (een deel van) de bestaande eenheden, en deels een beschrijving van nieuwe eenheden, waaronder bijvoorbeeld de “rots”-begroeiingen van zeedijken. Dit overzicht zal worden gepubliceerd in een speciaal dubbelnummer van Stratiotes (nummer 50/51), dat spoedig zal verschijnen, kort na het – zeer vertraagde – nummer 49. Vooruitlopend op de uitgebreide beschrijving van de veranderingen die zijn doorgevoerd (er zijn onder meer drie nieuwe klassen onderscheiden), plaatsen we de nieuwe Standaardlijst alvast op de PKN website. Daarnaast ook een vertaaltabel waarin de veel gebruikte syntaxa van de Staatsbosbeheer-catalogus worden vertaald naar de nieuwe standaardlijst.