Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Hofstra, J. & C.J.W. Bruin (1996). Nogmaals over de associatie van Armbloemige waterbies (Eleocharitetum quinqueflorae). Stratiotes 12: 29-40. 863.49 KB Download
Stortelder, A.H.F. & J.H.J. Schaminée (1996). Plantensociologie en synecologie. Stratiotes 12: 41-43. 294.67 KB Download
Ten geleide (stratiotes 12) 120.42 KB Download
Weeda, E.J. (1996). Drie zeldzame kalkmossen in de Hollandse duinen: Pleurochaete squarrosa, Rhytidium rugosum en Thuidium abietinum. Stratiotes 12: 5-28. 2,008.36 KB Download
Westhoff, V. (1996). Het Bromo inermis-Eryngietum campestris ass. nova, een pioniergemeenschap langs de grote rivieren. Stratiotes 12: 44-54. 187.58 KB Download
Westhoff, V. (1996). Wij gedenken Henk Doing. Stratiotes 12: 3-4. 868.13 KB Download

< Terug naar de vorige pagina