Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Bakker, M. & L. Groot (1996). Typologie van de droge duingraslanden op Voorne. Stratiotes 13: 57-76. 1,501.66 KB Download
Daniels, F.J.A. & O. Kruger (1996). Veranderingen in droge stuifzandbegroeiingen bij Kootwijk na kappen en verwijderen van Grove dennen. Stratiotes 13: 37-56. 1,544.43 KB Download
Doing, H. (1996). Het duinlandschap van Ierland. Stratiotes 13: 5-6. 161.41 KB Download
Horsthuis, M.A.P. (1996). Bibliografie Henk Doing. Stratiotes 13: 98-109. 932.18 KB Download
Horsthuis, M.A.P., J.A.M. Janssen & A.M. de Meulmeester (1996). De vegetatie van Rottumeroog en Rottumerplaat. Een beschrijving op landschapsecologische grondslag. Stratiotes 13: 7-29. 1,778.37 KB Download
Slings, Q.L. & D. Ringelberg (1996). In memoriam Henk Doing: duinkenner. Stratiotes 13: 3-4. 199.26 KB Download
Ten geleide (stratiotes 13) 268.37 KB Download
Weeda, E.J. & J.H.J. Schaminee (1996). Nomenclatorische en systematische notities met betrekking tot de Koelerio-Corynephoretea. Stratiotes 13: 77-97. 1,878.41 KB Download

< Terug naar de vorige pagina