Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Bal, D. (1999). Een nadere vegetatiekundige interpretatie van het Handboek natuurdoeltypen in Nederland. Stratiotes 18: 22-34. 859.66 KB Download
Haveman, R., W. van Dijk & P.A.M. van Winden (1999). Heischrale graslanden op het infanterieschietkamp Harskamp - branden als natuurbeheersmaatregel. Stratiotes 18: 3-9. 586.33 KB Download
Ten geleide (stratiotes 18) 153.45 KB Download
Weeda, E.J. & A.C. Hoegen (1999). Nogmaals aandacht voor Assepoesters. Stratiotes 18: 35-50. 967.87 KB Download
Westhoff, V. & J.H.J. Schaminée (1999). Veronachtzaamde pioniers van het vegetatie-onderzoek. Stratiotes 18: 10-21. 1,018.14 KB Download

< Terug naar de vorige pagina