Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Buck-Sorlin, G. & E.J. Weeda (2000). Oecologie en plantensociologische positie van Cirsium dissectum (L.) Hill in Oost-Friesland. Stratiotes 21: 3-12.Buck-Sorlin, G. & E.J. Weeda (2000). Oecologie en plantensociologische positie van Cirsium dissectum (L.) Hill in Oost-Friesland. Stratiotes 21: 3-12. 867.52 KB Download
Horsthuis, M.A.P. (2000). Overzicht van artikelen die verschenen zijn in Stratiotes 1 t/m 20. Stratiotes 21: 44-47. 315.52 KB Download
Londo, G. & S.M. Hennekens (2000). Een dynamisch systeem van sociologische soortengroepen ten behoeve van het ordenen van vegetatietabellen. Stratiotes 21: 33-43. 899.69 KB Download
Ten geleide (stratiotes 21) 177.88 KB Download
Weeda, E.J. (2000). Jeneverbesstruwelen op lemig zand. Stratiotes 21: 13-32. 1,668.44 KB Download

< Terug naar de vorige pagina