Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Arts, G.H.P., P.W.M. van Beers & J.D.M. Belgers (2001). Herstelbeheer in vennen en de floristische samenstelling van isoetide begroeiingen in de periode 1980-1999. Stratiotes 23: 33-39. 580.53 KB Download
Den Hartog, C. (2001). Waarnemingen aan akkeronkruidvegetaties. Stratiotes 23: 14-21. 702.28 KB Download
Hazebroek, E., P. Slim & E.J. Weeda (2001). Over standplaats en plantensociologische positie van Trifolium ornithopodioides Oeder, speciaal aan de Waddenzeekust van Texel. Stratiotes 23: 22-32. 969.03 KB Download
Jansen, A.J.M., U. Vegter & A.J.M. Roozen (2001). Het Grote Ven naar grote hoogte? Herstel van een ven nabij Doetinchem. Stratiotes 23: 57-72. 1,829.52 KB Download
Ten geleide (stratiotes 23) 386.04 KB Download
Van Tweel-Groot, L. & M.A.P. Horsthuis (2001). Meer dan vijftig jaar vegetatieonderzoek in het brongebied van de Mosbeek. Overzicht van de bijzondere plantensoorten en het gevoerde beheer. Stratiotes 23: 40-56. 1,789.60 KB Download
Weeda, E.J. (2001). Melkviooltje (Viola persicifolia Schreber) in Nederland in verleden en heden. 1. Variëteiten, voorkomen, standplaats en plantensociologische positie. Stratiotes 23: 73-103. 2,701.61 KB Download
Westhoff, V. & J.H.J. Schaminée (2001). Zeldzaamheid en schoonheid in de plantenwereld. Stratiotes 23: 5-13. 813.27 KB Download

< Terug naar de vorige pagina