Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Demeulenaere, E. & J. Dewispelaere (2004). Grenzeloze natuur tussen België en Nederland: het voorbeeld van het Hageven en de Plateaux. Stratiotes 28/29: 32-40. 837.55 KB Download
Hommel, P.W.F.M. (2004). Diversiteit en botanische waarde van het Nederlandse bos in vergelijking met de ons omringende landen. Stratiotes 28/29: 63-80. 1,762.86 KB Download
Janssen, J.A.M. & J.H.J. Schaminée (2004). Europese bescherming van bedreigde plantengemeenschappen in Nederland. Stratiotes 28/29: 5-10. 505.96 KB Download
Knol, R. & J.H.J. Schaminée (2004). De Zuid-Limburgse kalkgraslanden in Europees perspectief. Stratiotes 28/29: 53-62. 895.39 KB Download
Petersen, J. (2004). Dunentalvegetation unter dem Einfluss des Menschen. Naturschutz-Management und Nutzung auf den niederlandischen, deutschen und danischen Wattenmeer-Inseln. Stratiotes 28/29: 41-44. 330.02 KB Download
Schaminée, J.H.J. & S.M. Hennekens (2004). SynBioSys Europe - een biologisch informatiesysteem ten behoeve van het Europese natuurbeleid. Stratiotes 28/29: 11-19. 1,029.42 KB Download
Ten geleide (stratiotes 28-29) 175.52 KB Download
Van Duuren, L. & B. Kers (2004). Lijst van bedreigde plantengemeenschappen in internationaal perspectief. Stratiotes 28/29: 20-31. 1,188.38 KB Download
Weeda, E.J. (2004). De duinvegetatie, een grandioze herschikking van plantensoorten. Stratiotes 28/29: 45-52. 675.50 KB Download

< Terug naar de vorige pagina