Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
De Waal, R. (2007). Fysiotopen van Nederland. Een nieuwe standplaatsindeling op basis van abiotische kenmerken. Stratiotes 33/34: 14-24. 255.11 KB Download
Hoegen, A.C. (2007). Habitattypen van de Dwergmuis in Drenthe. Deel 2. Toepassingsmogelijkheden voor beleid en beheer. Stratiotes 33/34: 6-13. 1,014.79 KB Download
Schaminée, J.H.J. (2007). Vegetatiecomplexen en hun binding aan fysiotopen. Stratiotes 33/34: 25-34. 710.05 KB Download
Schaminée, J.H.J. & J.H. Willems (2007). Overhoekjes, holle wegen en steile bermen: hoekstenen voor het behoud van de kalkflora in Zuid-Limburg. Stratiotes 33/34: 69-79. 889.03 KB Download
Ten geleide (stratiotes 33-34) 29.40 KB Download
Weeda, E.J. (2007). Bij het overlijden van Ruud van der Meijden. Stratiotes 33/34: 5. 34.23 KB Download
Weeda, E.J. (2007). De Kathager Beemden: grasland vol moeras- en bosplanten, met het Crepido-Juncetum acutiflori als spil. Stratiotes 33/34: 35-68. 336.19 KB Download

< Terug naar de vorige pagina