Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Haveman, R. & J.H.J. Schaminée (2007). De Grote bosaardbei (Fragaria moschata Weston) in het rivierengebied. Stratiotes 35: 38-48. 1,099.57 KB Download
Hommel, P.W.F.M., G.H.P. Arts, C.P. Beets, P.C. Schipper, A.J.P. Smolders & R.W. de Waal (2007). Naar een landelijk referentiesysteem voor standplaatsbeschrijvingen van aquatische en grondwaterafhankelijke terrestrische plantengemeenschappen. Stratiotes 35: 11-21. 1,088.65 KB Download
Ten geleide (stratiotes 35) 179.10 KB Download
Van Dort, K.W. & B. van Gennip (2007). Pioniermossen op voedselrijk gesteente. Stratiotes 35: 5-10. 500.80 KB Download
Van Gennip, B., J.A.M. Janssen & E.J. Weeda (2007). De kalktufbron, kleinood met een grote status. Stratiotes 35: 22-37. 1,299.17 KB Download

< Terug naar de vorige pagina