Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Drok, W.J., 1992. De zone met Grote vossestaart in het rivierengebied. Stratiotes (5) 15-21. 873.10 KB Download
Duuren, L. van & J.H.J. Schamin+¬e, 1992. Verspreidingskaarten van plantengemeenschappen in Nederland. Een mogelijke opzet. Stratiotes (5) 3-14. 1,373.99 KB Download
Stortelder, A.H.F., 1992. Vegetatiestrategie+½n. Stratiotes (5) 22-27 722.11 KB Download
Strykstra, R.J., V. Westhoff & R.P.J. de Kok, 1992. Een vergelijking tussen oude en nieuwe opnamen met Arnica montana, Gentiana pneumonanthe en Pedicularis sylvatica... Stratiotes (5) 28-40. 1,560.63 KB Download

< Terug naar de vorige pagina