Minisymposium Londo

Minisymposium Londo

Om Ger Londo, die in december 2918 overleed, te eren werd op vrijdag 1 maart 2019 door het Oase netwerk en Wageningen Environmental Research een druk bezocht minisymposium in Wageningen georganiseerd. Vanuit vier verschillende heemtuinen werd het werk van Ger belicht, waarna achtereenvolgens Jojanneke Bijkerk en Hans
van der Lans een verhaal hielden over wilde-bloemenmengsels en natuurlijk bosbeheer met een toelichting op de inspirerende rol die Ger daarbij heeft gespeeld. Ook werd een wandeling gemaakt door de Natuurtuin Lumen, waarvan Ger hey ontwerp heeft getekend.