Vegetatiecursus 2019

Vegetatiecursus 2019

Op 19 en 20 september heeft voor de vierde keer de Cursus Vegetatiekartering plaats gevonden, dit keer met een groep van 11 cursisten. Op de eerste dag werd gestart in het Informatiecentrum Renkumse beekdal met een inleiding op de vegetatiekunde, waarin aandacht was voor de vegetatie-indelingen en toepassingen van vegetatiekartering. In de middag werd in de uiterwaarden van de Jufferswaard geoefend met het maken van vegetatieopnamen. Daarnaast werd ingegaan op vegetatiestructuur, successie en interpretatie van karteringen.

‘s Avonds heeft Joop Schaminée in de Carnegie Cottage te Otterlo een toelichting gegeven op de Revisie Vegetatie van Nederland en welke veranderingen en toevoegingen worden opgenomen in de nieuwe Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland.

Op de tweede dag werd op de stuifzandheide van de Zanding bij Otterlo, na een snelcursus Cladonia’s door Klaas van Dort, ingegaan op de methodiek van de vegetatiekartering. Hier werd de cursisten gevraagd om een deel van heide en stuifzand in kaart te brengen. Het oriënteren op de foto’s en onderscheid maken tussen vegetatietypen en vlakken viel niet altijd mee.

De cursus is – opnieuw- erg positief gewaardeerd en daardoor is het team, bestaand uit Klaas van Dort, Marcel Horsthuis en John Janssen,voornemens in 2020 wederom een cursus te organiseren. Belangstelling? Neem dan contact op met John (John.Janssen@wur.nl).