Lustrum PKN 7 maart 2020

Lustrum PKN 7 maart 2020

Beste leden van de PKN,

Graag nodigen wij u uit voor de viering van het zesde lustrum van de Plantensociologische Kring Nederland. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart 2020, opnieuw in het Kolpinghuis, vlakbij station Nijmegen (Smetiusstraat 1, 6511 ER Nijmegen).

Het thema van deze dag zal zijn “Plantengemeenschappen in beweging”. Naast een aantal interessante voordrachten over dit onderwerp is ook deze keer tijd gereserveerd om gezellig bij te praten. Een andere traditie is het benoemen van één van onze leden tot erelid van de PKN. Het programma is per e-mail naar alle leden verzonden op 24 januari.

Opgave is verplicht via deze link. U kunt zich t/m 28 februari opgeven, maar wacht niet te lang. Mochten er rond 10 februari weinig opgaven binnen zijn, dan gaan we het extern aankondigen en zal het maximumaantal deelnemers wellicht snel bereikt worden.

Deelname kost €21 per persoon. Deze kosten zijn inclusief een lunch, koffie/thee bij aankomst en in de pauzes en het eerste rondje bij de borrel.

Hartelijke groeten namens het PKN-bestuur en hopelijk tot 7 maart!

Max Simmelink

Secretaris van de PKN