Symposium ‘Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen het zag’ 25-06-2020

Symposium ‘Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen het zag’ 25-06-2020

Op 25 juni a.s. organiseert Staatsbosbeheer in samenwerking met de Heimans en Thijsse Stichting het symposium ‘Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen het zag’.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ecoloog Chris van Leeuwen werd geboren. Hij begon zijn loopbaan in 1947 bij Staatsbosbeheer, werkte daarna bij het RIVON en RIN en doceerde tot 1985 Ecologie en Stedenbouw aan de TU Delft. Van Leeuwen was befaamd vanwege zijn enorme veldkennis over plantengroei en vegetaties. Op basis van zijn veldwaarnemingen ontwikkelde hij in de jaren 60 en 70 de Relatietheorie en beschreef daarin de complexe relatie tussen plantengroei in ruimte en tijd, met begrippen als dynamiek, scheiding, verbinding en grensmilieus.

Tijdens het symposium gaan oud-collega’s en studenten van Chris van Leeuwen dieper in op de Relatietheorie. Zij laten zien dat de inzichten en het gedachtegoed van Van Leeuwen nog altijd waardevol zijn bij hedendaagse vraagstukken over behoud en herstel van biodiversiteit.

Locatie: Kasteel Groeneveld, Baarn

Toegang: gratis

Voor info: Henk-Jan van der Veen, Staatsbosbeheer, hj.veen@staatsbosbeheer.nl, 06-22483817

Aanmelden: via het secretariaat Staatsbosbeheer, n.geerlings@staatsbosbeheer.nl

In het excursieprogramma van de PKN zijn ook twee excursies opgenomen in het kader van het Chris van Leeuwenjaar (klik hier voor opgave uiterlijk 1 maart via het formulier):

Nr. 2. di 14 apr: Kievitsbloemgraslanden rond Hasselt (Ov)

Chris van Leeuwen had een speciale band met Kievitsbloemen. Ze stonden massaal in de natte hooilanden rond zijn geboorteplaats Gouda en als jongen zal hij ze regelmatig hebben geplukt. Jaren later bezocht Chris de oeverlanden langs het Zwarte Water tussen Zwolle en Hasselt. Ook hier groeiden honderdduizenden Kievitsbloemen en dit beeld heeft hem zeker doen terugdenken aan zijn jeugd.

Albert Corporaal heeft jarenlang onderzoek gedaan naar deze plant en bezocht samen met Chris regelmatig de oeverlanden bij het Zwarte Water. Tijdens deze excursie staan we uitgebreid stil bij de vele Kievitsbloemen en hun bijzondere ecologie, zoals de relatie tussen standplaats, overstroming en bestuiving. Bij voldoende tijd bezoeken we de Stadstaten bij Hasselt. Natuurlijk staan excursieleiders Albert Corporaal, Geert van Wirdum en Henk-Jan van der Veen uitgebreid stil bij de Relatietheorie van Chris van Leeuwen.

Nr. 12. wo 27 mei: Londotuin in Leersum (Ut)

In 1972 werd bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) een proeftuin aangelegd met als doel om beter inzicht te krijgen in natuurontwikkeling. Ruim 25 jaar heeft Ger Londo, mede geïnspireerd op de Relatietheorie van Chris van Leeuwen, onderzoek gedaan naar plantengroei in ruimte en tijd. In 1997 werd de tuin opgeheven en grotendeels verplaatst naar haar huidige locatie en kreeg de toepasselijke naam; Londotuin. In de tuin liggen verschillende grondsoorten uit allerlei delen van Nederland bij elkaar en zijn er diverse geleidelijke overgangengradiënten tussen de verschillende grondsoorten met uiteraard bijzondere vegetaties met zeldzame soorten. Uiteraard komt ook de link met ecoloog Chris van Leeuwen en zijn Relatietheorie deze dag aan bod. Henk-Jan van der Veen en Geert van Wirdum leiden de excursie.