Excursieprogramma 2021

Excursieprogramma 2021

Het PKN-bestuur zal de komende maanden weer een nieuw excursieprogramma samenstellen voor 2021. Max Simmelink zal dit proces coördineren.

Excursies die vanwege COVID-19 niet plaats konden vinden in 2020, kunnen in 2021 weer ingepland worden. Deelnemers moeten zich daarvoor opnieuw opgeven.

Alle leden zijn van harte welkom om een voorstel te doen voor het leiden van een excursie, of eventueel een suggestie te geven voor een thema of gebied. Ook ideeën en meningen over de mogelijkheden voor excursies in tijden van Corona zijn heel welkom. Zolang er geen piek in besmettingen is, lijkt het wel haalbaar om buiten in een kleine groep bijeen te komen. De ervaringen die in september hiermee zijn opgedaan waren positief.

De deadline voor het indienen van excursievoorstellen is 31 januari. U kunt de aankondiging mailen naar info@stratiotes.net, vermeld daarbij de onderstaande punten:

– datum;

– namen van de excursieleiders;

– naam van het gebied en de provincie waarin dit ligt;

– eventueel een maximumaantal personen (indien je wil afwijken van het flexibele standaard maximum dat de PKN stelt); dit aantal is inclusief de excursieleiders;

– een beknopte aankondigingstekst (graag aandacht voor vegetatietypen en/of landschapsecologie; wees voorzichtig met het noemen van zeldzame soorten, mede omdat het bij de PKN niet (alleen) zou moeten draaien om het ‘soortenjagen’).

Wijzigingen in excursiebeleid PKN i.v.m. Corona

Vervoer: zolang er Corona heerst raden we deelnemers af om samen in een auto te zitten. Daarom is het van belang dat de excursieleider een locatie zoekt met voldoende ruimte om te parkeren. In 2021 organiseren we geen excursies waarbij men op een boot of met het OV moet (veerponten en veerdiensten uitgezonderd, mits men in de eigen auto kan blijven zitten).

Periode: het is nu nog niet te overzien in welke periode excursies mogelijk zullen zijn. We schatten de mogelijkheden na 1 juni positiever in dan daarvoor. Maar desondanks zijn excursies in april en mei ook welkom.

Annuleren: Het PKN-bestuur zal per maand (en indien nodig op nog kortere termijn) beslissen of de excursies geannuleerd moeten worden en de deelnemers hiervan op de hoogte brengen. Daarnaast kan de excursieleider de excursie ten allen tijde zelf annuleren, mits hij/zij zelf de deelnemers hiervan op de hoogte brengt.

Aantal deelnemers: Het PKN-bestuur zal per maand (en indien nodig op nog kortere termijn) beslissen hoeveel personen er aanwezig mogen zijn op de excursies. Het aantal personen is de optelsom van het aantal excursieleiders en het aantal deelnemers. We onderscheiden de volgende scenario’s:

– vrij veel Corona, maar geen overheidsmaatregelen die excursies onmogelijk maken: maximaal 6 personen aanwezig op een excursie (minimaal 1 excursieleider en maximaal 5 deelnemers)

– weinig Corona, zoals afgelopen zomer: maximaal 10 personen aanwezig op een excursie.

– geen of bijna geen Corona (aanzienlijk minder besmettingen dan in juli 2020, geen of nauwelijks overheidsmaatregelen meer): maximaal 15 personen aanwezig op een excursie.

Afstand houden

De excursieleider benadrukt bij aanvang dat het van belang is om 1,5 m afstand te houden en zorgt dat deelnemers daar ook de mogelijkheid toe hebben. Als er vegetatieopnamen gemaakt worden, mogen die niet te klein zijn in relatie tot het aantal personen. Iedere deelnemers is zelf verantwoordelijk voor het ook daadwerkelijk houden van voldoende afstand.