Excursieprogramma 2021

Excursieprogramma 2021

Het PKN-bestuur zal de komende maanden weer een nieuw excursieprogramma samenstellen voor 2021. Max Simmelink zal dit proces coördineren.

Excursies die vanwege COVID-19 niet plaats konden vinden in 2020, kunnen in 2021 weer ingepland worden. Deelnemers moeten zich daarvoor opnieuw opgeven.

Alle leden zijn van harte welkom om een voorstel te doen voor het leiden van een excursie, of eventueel een suggestie te geven voor een thema of gebied. Ook ideeën en meningen over de mogelijkheden voor excursies in tijden van Corona zijn heel welkom. Zolang er geen piek in besmettingen is, lijkt het wel haalbaar om buiten in een kleine groep bijeen te komen. De ervaringen die in september hiermee zijn opgedaan waren positief.

De deadline voor het indienen van excursievoorstellen is 15 januari. U kunt de aankondiging mailen naar info@stratiotes.net, vermeld daarbij de onderstaande punten.

– datum;

– excursieleiders;

– naam van het gebied en de provincie waarin dit ligt;

– eventueel een maximumaantal deelnemers (indien je wil afwijken van het standaard maximum van 16 tot 18 deelnemers of 10 deelnemers in tijden van COVID-19);

– een beknopte aankondigingstekst (graag aandacht voor vegetatietypen en/of landschapsecologie; wees voorzichtig met het noemen van zeldzame soorten, mede omdat het bij de PKN niet (alleen) zou moeten draaien om het ‘soortenjagen’).