Deelnemen aan onderzoek naar de nutriënten-beschikbaarheid van kruidachtige vegetaties

Deelnemen aan onderzoek naar de nutriënten-beschikbaarheid van kruidachtige vegetaties

Martin Wassen is al jaren bezig met het verzamelen van data over de N, P en K gehaltes in kruidachtige vegetaties. Daar leidt hij het type nutriënten-limitatie uit af. Dat heeft al diverse mooie publicaties opgeleverd over de relatie tussen nutriënten, eutrofiëring, plantendiversiteit en bedreigde soorten. Afgelopen zomer heeft hij via bijdrages van zeven PKN-leden het databestand uit kunnen breiden met 176 plekken. Deze zomer wil hij proberen de dataset weer verder uit te breiden.

Het idee is simpel: een vegetatiekundige die een opname maakt knipt in een representatieve plot van ca. 30*30 cm de bovengrondse levende biomassa aan vaatplanten. Het monster bevat alleen de levende delen van de vaatplanten (zonder mossen of strooisel). Er hoeft niks gesorteerd te worden, maar het monster dient geknipt te worden omstreeks de piek van het groeiseizoen en in een papieren zak aan de lucht gedroogd te worden. Dat stuur je naar Martin die er het drooggewicht van bepaalt en de C, N, P en K gehaltes. De deelnemer krijgt de analyse-resultaten voor eigen gebruik in zijn of haar project. Tevens krijgt hij/zij er een uitleg bij over hoe de resultaten te interpreteren en een overzicht van hoe zijn/haar data zich verhouden tot de andere opnames in het bestand, dat nu al 1038 opnames bevat. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar Martin Wassen (M.J.Wassen@uu.nl) voor nadere instructies en afspraken over de planning. Portokosten kunnen gedeclareerd worden.