PKN-excursies en Corona

PKN-excursies en Corona

Op dit moment ziet het ernaar uit dat de excursies t/m 29 juni niet door kunnen gaan. Zonder tegenbericht kunt u hiervan uitgaan en zullen vanaf 30 juni excursies doorgaan voor de eerste acht personen (zie de indeling).

Daarnaast kunnen excursieleiders ten allen tijde zelf besluiten een excursie te annuleren.

De PKN houdt zich aan de door de overheid toegestane maximale groepsgrootte en excursies gaan alleen door als er minimaal 6 personen samen naar buiten mogen.

Per 5 juni wordt de toegestane groepsgrootte 4 personen. De excursies gaan dan in principe niet door. De excursieleider kan echter wel beslissen op eigen initiatief met drie andere personen het veld in te gaan, en nodigt daartoe dan gericht mensen uit.

Momenteel gaat de overheid ervan uit dat op 30 juni de groepsgrootte wordt aangepast van 4 naar 8 personen. Op 22 juni besluit het kabinet of dat inderdaad op die datum zal gebeuren. Mocht het besluit anders uitvallen dan nu voorzien, dan zullen we u hierover een bericht sturen.

Er is nog geen zicht op wanneer de groepsgrootte verder verhoogt zal worden naar meer dan 8 personen. We houden u op de hoogte.

Het bestuur wenst u ondanks alles een mooi en gezond veldseizoen.

(Foto: Piet van den Munckhof)