Hoofdredacteur voor De Levende Natuur gezocht

Hoofdredacteur voor De Levende Natuur gezocht

De Levende Natuur is hét tijdschrift voor zowel professionals als alle andere geïnteresseerden in natuurbeheer en ecologie. Artikelen en bijdragen van een hoge kwaliteit en flinke diepgang zijn kenmerkend, maar er is ook volop ruimte voor korte bijdragen en opinies. De Levende Natuur wordt uitgegeven door stichting De Levende Natuur en uitgeverij Virtùmedia. Er zijn nauwe banden met onder meer terreinbeheerders, onderzoeksinstanties, adviesbureaus, opleidingen/universiteiten en de soortenorganisaties.

Meer informatie via deze link.