PKN-excursie kalkgroeven Zuid-Limburg

PKN-excursie kalkgroeven Zuid-Limburg

Op vrijdag 20 augustus 2021 hebben we het voorrecht gehad om met een kleine groep PKN-ers twee kalkgroeven te bezoeken die slechts bij hoge uitzonderingen bezocht mogen worden, beide in beheer van het Limburgs Landschap. Het betrof de Groeve Curfs bij Geulhem en de Groeve ’t Rooth bij Cadier en Keer. In dit nieuwsbericht willen we melding doen van enkele bijzondere waarnemingen. Verrassend was het rijkelijk voorkomen van parnassia (Parnassia palustris) in de Curfsgroeve in zich fraai ontwikkelend kalkmoeras, momenteel de enige groeiplaats van de soort in Zuid-Limburg. In Groeve ’t Rooth troffen we een prachtige rotsvegetatie op een sterk beschaduwde puinhelling van vuursteen (!). Met bijzonder varens als Rechte driehoeksvaren (Gymnocarpium robertianum) en Blaasvaren (Cystopteris fragilis, ongetwijfeld de grootste groeiplaats van deze varen in ons land). Bijzonder was ook een grote populatie van Witte engbloem (Vincetoxicum hirundinaria) in een mooie zoombegroeiing, maar de grootste verrassing was toch de vondst door Henk Siebel van Beekoortjesmos (Jungermannia atrovirens), een nieuw mos voor Nederland! Ze is bekend van vochtige, meest basenrijke stenen, vaak langs beken maar ook wel op rotsblokken op blokhellingen; de dichtstbijzijnde groeiplaatsen liggen in de Ardennen. Tenslotte was er ook nog de vondst van een bijzonder Havikskruid, vermoedelijk Hieracium vallacinae, door Leni Duistermaat meegenomen ter verificatie; dit zou een nieuwe soort voor ons land zijn. (Grote foto: John Janssen, overige foto’s en tekst: Joop Schaminée).