PKN-excursies 2023 voor 15-1 doorgeven

PKN-excursies 2023 voor 15-1 doorgeven

Het bestuur is weer bezig met het excursieprogramma voor komend jaar. Als u een excursie wil leiden of een goed idee hebt voor het programma, geef dit dan door aan Max Simmelink.
We willen graag voor 15 januari de voorstellen voor de excursies binnen hebben.

Format aankondiging excursie:

  • datum (facultatief een uitwijkdatum voor als deze datum al bezet zou zijn);
  • namen van alle excursieleiders (i.v.m. maximum voor aantal aanwezigen);
  • naam van het gebied en de provincie waarin dit ligt;
  • eventueel een maximumaantal deelnemers (indien je wil afwijken van het standaard maximum dat de PKN stelt van ca. 15 personen voor de zomer en 17 personen na de zomer, omdat er dan meer afmeldingen zijn); dit aantal is exclusief de excursieleiders;
  • een beknopte aankondigingstekst (graag aandacht voor vegetatietypen en/of landschapsecologie; wees voorzichtig met het noemen van zeldzame soorten, mede omdat het bij de PKN niet (alleen) zou moeten draaien om het ‘soortenjagen’);
  • geef het aan als je eventueel bereid bent om een excursieverslag te schrijven nadien; we willen stimuleren dat er weer meer verslagen verschijnen. Er is al een redactiegroep gevormd die hiermee aan de slag gaat; ze hebben met name belangstelling voor verslagen met aandacht voor plantensociologie.

We willen bij de excursie-uitnodiging aan alle leden benadrukken dat het goed en leuk is om samen naar de excursieplek te komen door te carpoolen en/of met het OV te reizen. Als excursieleider kan men aanbieden deelnemers bij een station op te pikken, of de deelnemers aanmoedigen om elkaar daar op te pikken.