Dal van de Mosbeek opnieuw bezocht

Dal van de Mosbeek opnieuw bezocht

Op zaterdag 16 juli bracht Nettie Westhoff-de Joncheere een bezoek aan het Dal van de Mosbeek, samen met Marcel Horsthuis, Fons Eysink, Joop Schaminée en Mariken Goris. Op zich niets bijzonders zou je denken, ware het niet dat Nettie als 103-jarige ongetwijfeld de oudste bezoeker is van het gebied en dat het inmiddels bijna tachtig jaar geleden is dat zij samen met Victor de inventarisatie van de Twentse beekdalen op zich nam, waarbij het Dal van de Mosbeek als het ware ontdekt werd. Pas na veertig jaar kon Victor worden overgehaald – in het kader van het project De vegetatie...

Read More
Roggelelies in volle glorie

Roggelelies in volle glorie

Een impressie van de excursie naar Goveling onder leiding van Fred Bos naar Govelin in het oosten van Nedersaksen (Duitsland). Een Tweedaagse excursie langs roggeakkers met Roggelelie, stroomdalgraslanden en bossen. Hierboven een beeld van Roggelelies in een roggeakker.

Read More
Traditioneel graslandbeheer in Hongarije

Traditioneel graslandbeheer in Hongarije

Voor iedereen die geïnteresseerd is in graslandbeheer en cultuurhistorie raden we aan om de experimentele “slow film” An Afternoon on the Pasture with the Shepherd László Sáfián te bekijken, die tijdens een periode van lockdowns is gemaakt door ecoloog Zsolt Molnár en de filmmaker Sándor Karácsony over een schaapsherder in Hongarije. De film gaat over het traditionele leven van de herder met zijn kudde, honden, en het materiaal dat hij gebruikt. De film is recent in het Engels vertaald en te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=noE0foCzd1Q&t=5406s

Read More
PKN veldcursus vegetatiekunde

PKN veldcursus vegetatiekunde

PKN veldcursus vegetatiekunde 15/16 september 2022 De afgelopen twee jaar is hij niet door gegaan, maar voor 2022 staat de tweedaagse veldcursus vegetatiekunde weer op het programma. Deze cursus voor beginnende vegetatie-onderzoekers wordt gegeven op 15 en 16 september, en bevat een overnachting te Otterlo. Het programma start in Wageningen en begint met een inleidend college. Vervolgens wordt in de uiterwaarden geleerd om locaties uit te kiezen en vegetatieopnamen te maken. De tweede dag wordt besteed aan het leren van vegetatiekarteringen in het stuifzandgebied de Zanding, waarbij ook veel aandacht zal uitgaan naar de aanwezige korstmossen. Tijdens de cursus zijn...

Read More
Victor Westhofflaan in Nijmegen

Victor Westhofflaan in Nijmegen

Een Victor Westhofflaan in Nijmegen In veel steden in Nederland zijn er straten en pleinen naar Jac. P. Thijsse genoemd: de Thijssestraat in Den Haag, de Thijsselaan in Bloemendaal, de Jac. P. Thijsselaan Veenendaal, de Dr. J.P. Thijsselaan in Utrecht, de J. P. Thijsselaan in Gouda, het Jac. P. Thijsseplein in Amsterdam. Nog nooit werd er echter een straat naar Victor Westhoff vernoemd, maar hij verdient zeker ergens in de Nederlandse natuur een straatnaam. Waar Jac. P. Thijsse de centrale man was in de vooroorlogse natuurbescherming, was Victor Westhoff degene die na de oorlog een centrale rol speelde in ons...

Read More
Stadsflora Amsterdam

Stadsflora Amsterdam

Door Joop Schaminée Het verschijnen van de Stadsflora van de Lage Landen, van de hand van Ton Denters, zal ongetwijfeld een belangrijke impuls geven aan het onderzoek aan plantengemeenschappen van het stedelijk gebied in ons land. In deze ruderale omgeving valt nog heel wat te ontdekken en plantensociologisch te beschrijven, zoals ook in de gids staat toegelicht. Mede met het oog op deze versterkte belangstelling heeft de auteur van deze stadsflora op donderdag 23 september 2021 een PKN-excursie geleid, waarbij onder andere de groeiplaats van de uiterst zeldzame Lancetvormige streepvaren (Asplenium obovatum subsp. lanceolatum; foto Ton Denters) op de bouwplaats...

Lees meer
PKN-excursie brakwatermoerassen aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland

PKN-excursie brakwatermoerassen aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland

Gertie Arts, 7 September 2021 Op 1 September 2021 kwamen zes PKN-ers samen bij de Flaauwershaven gelegen aan de Oosterschelde. Het doel van de dag was om binnendijks gelegen inlagen met brakwatervegetaties te bekijken en er vegetatie-opnamen te maken. Brak water is wereldwijd een zeldzaamheid. Nog geen 0,5 % van het water op aarde is brak. Aan de zuidrand van Schouwen komt het veel voor, mede namens herstelprojecten zoals het Plan Tureluur. In dit herstelproject zijn brakwaterinlagen op Schouwen-Duiveland hersteld en is landbouwgrond omgevormd tot brakwatermoeras. Het zoute water van de Oosterschelde vormt hiervoor een randvoorwaarde omdat dit van nature...

Lees meer
PKN-excursie kalkgroeven Zuid-Limburg

PKN-excursie kalkgroeven Zuid-Limburg

Op vrijdag 20 augustus 2021 hebben we het voorrecht gehad om met een kleine groep PKN-ers twee kalkgroeven te bezoeken die slechts bij hoge uitzonderingen bezocht mogen worden, beide in beheer van het Limburgs Landschap. Het betrof de Groeve Curfs bij Geulhem en de Groeve ’t Rooth bij Cadier en Keer. In dit nieuwsbericht willen we melding doen van enkele bijzondere waarnemingen. Verrassend was het rijkelijk voorkomen van parnassia (Parnassia palustris) in de Curfsgroeve in zich fraai ontwikkelend kalkmoeras, momenteel de enige groeiplaats van de soort in Zuid-Limburg. In Groeve ’t Rooth troffen we een prachtige rotsvegetatie op een sterk...

Lees meer
Hoofdredacteur voor De Levende Natuur gezocht

Hoofdredacteur voor De Levende Natuur gezocht

De Levende Natuur is hét tijdschrift voor zowel professionals als alle andere geïnteresseerden in natuurbeheer en ecologie. Artikelen en bijdragen van een hoge kwaliteit en flinke diepgang zijn kenmerkend, maar er is ook volop ruimte voor korte bijdragen en opinies. De Levende Natuur wordt uitgegeven door stichting De Levende Natuur en uitgeverij Virtùmedia. Er zijn nauwe banden met onder meer terreinbeheerders, onderzoeksinstanties, adviesbureaus, opleidingen/universiteiten en de soortenorganisaties. Meer informatie via deze link.

Lees meer
Stratiotes op Natuurtijdschriften.nl

Stratiotes op Natuurtijdschriften.nl

Op natuurtijdschriften.nl zijn alle artikelen van Stratiotes nu te downloaden. Er is een goede zoekfunctie beschikbaar waarmee ook woorden in de teksten vindbaar zijn. In Stratiotes verschijnen artikelen met een plantensociologische karakter. Nu eens staat de positie van een bepaalde plantengemeenschap centraal, dan weer die van een individuele soort. Maar ook onderwerpen als abiotische randvoorwaarden en natuurbeheer komen aan bod. Stratiotes verschijnt in principe tweemaal per jaar. Het eerste nummer verscheen in 1990. De digitale artikelen zijn te downloaden op het platform Natuurtijdschriften.nl.De keuze voor Krabbenscheer (Stratiotes aloides) niet alleen als naamgever van het tijdschrift maar ook als symbool voor...

Lees meer