Veldcursus Vegetatiekunde 19 & 20 september 2019

Veldcursus Vegetatiekunde 19 & 20 september 2019

Net als in 2015 en 2016 wordt ook dit jaar door het bestuur van de PKN een veldcursus vegetatiekunde voor beginners georganiseerd. In deze tweedaagse cursus wordt geleerd hoe je vegetatieopnamen maakt, wat vegetatietypen zijn en wordt een begin gemaakt met het karteren van vegetatie. Aan bod komen onderwerpen als het kiezen van een opnamelocatie en de proefvlakgrootte, de gegevens die je noteert, het determineren van lichenen, hoe je vegetatietypen onderscheidt en beschrijft, verschillen tussen landelijke en lokale vegetatietypen en hoe je grenzen herkent en op kaart zet. De cursus vindt plaats op 19 en 20 september op de Veluwe,...

Lees meer
Website over vegetatiekunde

Website over vegetatiekunde

Door Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) is samen met Van Hall-Larenstein en andere onderwijsinstellingen een website ontwikkeld die een bondig overzicht geeft van vegetatiekundig onderzoek. In dit digitale “handboek vegetatiekunde” wordt ingegaan op de achtergronden van de plantensociologie, methoden van vegetatiekundig onderzoek en toepassingen, een indeling die ook in deel 1 van “De Vegetatie van Nederland” is aangehouden. Deze informatie wordt in korte webpagina’s samengevat in tekst, beeld en filmpjes (kennisclips). De informatie uit VVN deel 1 is zo veel mogelijk geactualiseerd en hier en daar uitgebreid met kennis over nieuwe ontwikkelingen. Er is veel aandacht voor de keuze van...

Lees meer
Fotostudio Nova Flora Neerlandica

Fotostudio Nova Flora Neerlandica

Momenteel wordt in het kassencomplex van de Universiteit Nijmegen een fotostudio ingericht voor het maken van studiofoto’s voor Nova Flora Neerlandica. Zoals bij velen bekend beoogt Nova Flora Neerlandica een verantwoorde wetenschappelijke beschrijving van alle systematische variatie van de in het wild voorkomende vaatplanten van Nederland. Het project heeft als doel deze variatie rijk te illustreren en te rangschikken in een hiërarchisch taxonomisch systeem gebaseerd op de nieuwste inzichten over de verwantschappen binnen het plantenrijk. Via dit bericht doen we een oproep aan de leden van de Plantensociologische Kring Nederland en andere enthousiastelingen hieraan actief een bijdrage te leveren. Wim...

Lees meer
Victor Westhoff lezing 29 mei 2019

Victor Westhoff lezing 29 mei 2019

Op 29 mei 2019 zal de 21ste Victor Westhoff lezing worden verzorgd, zoals ieder jaar in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De lezing wordt verzorgd door Prinses Irene en handelt over de houding van de mens tegenover de natuur. Aansluitend wordt een co-referaat gegeven door professor Noelle Aarts, die onlangs is benoemd tot bijzonder hoogleraar in Nijmegen. Ter afronding van het programma wordt wederom de Zilveren Parnassia uitgereikt aan een twintiger die zich aantoonbaar inzet voor het behoud van natuur en landschap in ons land. Dit jaar gaat de fraaie onderscheiding naar Sina Bohm, PhD in Wageningen....

Lees meer
Dag van het Levend Archief

Dag van het Levend Archief

Op 12 april 2019 wordt in Wageningen de eerste dag van het Levend Archief georganiseerd. Het belangrijkste doel van deze dag is om de uitgangspunten en de waarden van het Levend Archief met elkaar te delen. Het Levend Archief dat via een nationale zadencollectie de genetische diversiteit van bedreigde planten in ons land wil borgen, is inmiddels een beweging waarbij zich zeer veel organisaties hebben aangesloten, uiteenlopend van universiteiten en instituten, botanische tuinen, terreinbeherende organisaties en kwekers tot gemeenten en provincies (www.hetlevendarchief.nl)

Lees meer
Bloeiende duinen

Bloeiende duinen

Op 2 maart werd tijdens de Nationale Vlinderdag in Theater de Junus Hoff in Wageningen door de samensteller Rolf Roos het boek Bloeiende duinen aangeboden aan Joop Schaminée. Het boek, waaraan door meer dan honderd auteurs en fotografen is gewerkt, neemt de lezer mee op een reis langs de kust vanaf de Zuidwestelijke Delta tot en met de Waddeneilanden, dus vanaf het Zwin tot Rottumeroog. De focus ligt op de wilde planten, maar ook hun bewoners en in het bijzonder de insecten komen ruim aan bod. Een top 100 van plantensoorten worden in de vorm van kleine portretten gepresenteerd, die...

Lees meer