Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

Find Evenementen

augustus 2019

Klaas van Dort - De Plateauxvennen is een voormalige landbouwenclave waar ca. 10 jaar geleden de toplaag is afgegraven, vennen zijn gegraven en duinen zijn aangelegd. Er komen vegetatietypen voor uit het Oeverkruid-verbond, Dwergbiezen-verbond en het Dophei-verbond. Vier jaar geleden is er een vegetatiekaart gemaakt, nu gaan we kijken hoe het terrein zich verder ontwikkelt en enkele opnamen maken.

Read More

september 2019

Bas Kers - Successie van zilte pionierbegroeiingen naar kalkrijke duinvalleien op groene stranden en wash-overs.

Read More

John Janssen & Wim Vuik - Stadsexcursie Utrecht met vegetatie van stedelijk gebied en schrale graslanden op forten van de Hollandse waterlinie.

Read More

Joop Smittenberg, Rudi Zielman & Kees van Eerde - In het Echtenerzand ligt een fraai stuifzandveentje. Verspreid in de boswachterij liggen enkele veentjes waar we kunnen kijken en de Gijsselter Koelen, dat zijn enkele wat grotere plassen met heide en veen langs de oevers.

Read More

Rienk-Jan Bijlsma & Wytze Boersma - Landgoed Singraven bij Denekamp, met bijzondere aandacht voor de bramen in bosranden en in de verschillende bostypen in het stroomgebied van de Dinkel.

Read More

Niels Eimers - Noordzijde van de Waal bij Nijmegen tussen steenfabriek Wienerberger en steenfabriek De Zandberg. Aandacht voor verschillen en overeenkomsten in soortsamenstellingen tussen de dynamische en zandige rivierstrandjes en de geïsoleerde, niet-dynamische en vaak slikkige oevers van de waterlichamen vlakbij de Waal. Hopelijk ook vindplekken van Tandzuring (Rumex stenophyllus).

Read More

Kim Lotterman - De Loonse en Drunense duinen herbergen één van Europa’s grootste woestijnen, maar zijn alles behalve leeg. Op deze excursie zullen we kijken naar de fantastische geomorfologie van het gebied en de verschillende vegetaties die daarbij horen. Naast de geomorfologie, hebben we speciale aandacht voor de korstmosrijke vegetatie en hun beheer.

Read More

oktober 2019

Max Simmelink, P. Slingerland & Emma van den Dool - Elzen- en Berkenbroekbos, habitattype Hoogveenbossen, aandacht voor diverse veenmossoorten, moeras- en broekbospaddenstoelen en de resultaten van een vegetatiekartering en PQ's. Misschien wordt dit een vaarexcursie. Het terrein is lokaal moeilijk begaanbaar.

Read More
+ Exporteer Evenementen