Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/d/3/d/stratiotes.net/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/d/3/d/stratiotes.net/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/d/3/d/stratiotes.net/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708 Archief Evenementen - Stratiotes


De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

Find Evenementen

augustus 2020

Veen(mos)ontwikkeling in laagveenbossen die worden gekenmerkt door Zompzegge-Berkenbroekbos en Laagveen-Elzenbroek Rudi Zielman, Marlies Sanders, Jeroen Bredenbeek

Read More

Wilde rozen worden beschouwd als een lastige groep. Dat kan veranderen als je op deze toplocaties meerdere soorten naast elkaar kunt bekijken in de botteltijd. Recent is met Engeland en Vlaanderen consensus over de naamgeving bereikt. We zien o.a. Viltroos, Bosroos, Kleinbloemige roos, Schijnegelantier, Beklierde heggenroos, Heggenroos en Schijnkraagroos. Bert Maes, René van Loon

Read More

september 2020

Duinvalleien en heischraal grasland na 50 jaar successie Bas van Gennip, John Janssen, Kees de Kraker

Read More

Bargerveen (Dr)

2 september

Het grootste Nederlandse hoogveenrestant met een kleine kern van actief hoogveen. Dankzij herstelmaatregelen is er een fraaie verlandingsserie ontwikkeld van open water, via begroeiingen van Waterveenmos en Fraai veenmos, naar bultvormende begroeiingen (Erico-Sphagnetum magellanici) en ontwikkelen veenmosrijke natte heiden zich tot actief hoogveen. Verder zullen de zogenoemde bovenveengraslanden worden bezocht. Tijdens de excursie zal ruime aandacht worden besteed aan de randvoorwaarden voor hoogveenherstel. André Jansen, Jans de Vries, Ruben Kluit

Read More

Herstellend hoogveen met aandacht voor voedselarme hoogveenvegetaties en overgang naar natte veenmosrijke heide op minerale ondergrond. Rudi Zielman, Rick Ruis, Marcel Horsthuis

Read More

De levende genenbank van wilde plantmateriaal van ca. 65 inheemse boom- en struiksoorten in de Flevopolder. In het kader van het Levend Archief lijkt het ons goed om de al lang lopende ervaringen met de houtige genenbank te delen. Veel inheemse boom- en struiksoorten zijn zeldzaam geworden en in de natuur spaarzaam aan te treffen, maar hier van nabij te observeren. Bert Maes, René van Loon

Read More

De nadruk ligt op het hoogveen, waar door hydrologische herstelmaatregelen interessante ontwikkelingen gaande zijn. Eventueel aandacht voor Galigaan- en Draadzeggevegetaties. Mocht er tijd overblijven dan zullen we een bezoek brengen aan het Jeneverbesstruweel in het Meddose veen. Laarzen zijn nodig. Robert Ketelaar, Louis-Jan van den Berg, Max Simmelink

Read More

Soortenrijke heggen in de uiterwaarden en kleine bosrestanten met o.a. Rode kornoelje, Wegedoorn, Wilde kardinaalsmuts en diverse wilde rozen- en meidoornsoorten. Hybride bakenlindes behoren er tot de oudste bomen in ons land. We bediscussiëren de betekenis van autochtone bomen en struiken en het beheer ervan in de uiterwaarden, o.a. in relatie tot Ruimte voor de Rivier. Bert Maes, René van Loon

Read More

In de nazomer van 2019 zijn ter hoogte van Grevenbicht allerlei bijzondere woladventieven opgedoken. Een deel daarvan werden in de jaren ’40 en ’50 langs de Maas gevonden. Nu is er de afgelopen drie jaar hier gewerkt aan de verbreding van het rivierbed en is de zaadbank opnieuw geactiveerd. Met de uitbreiding van het rivierbed is een uniek maar dynamisch stenig milieu ontstaan. We gaan vegetatieopnamen maken van plantengemeenschappen die mogelijk niet eerder zijn vastgesteld binnen Nederland. Niels Eimers, Sipke…

Read More

In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw zijn hier veel maatregelen uitgevoerd om de hydrologie van de veentjes te herstellen en dat heeft mooie resultaten opgeleverd. Joop Smittenberg, Rudi Zielman

Read More

Amsterdam (NH)

24 september

Stadsplantenexcursie met veel bijzondere soorten en aandacht voor het maken van vegetatieopnamen in de stad Ton Denters

Read More

Paddenstoelen bestuderen in het Dicrano-Quercetum, een voedselarm type eikenbosjes met mossen dominerend in de ondergroei, plaatselijk met Beuk als hoofdboomsoort. Deze vegetatietypen kunnen bij gunstige weersomstandigheden rijk aan paddenstoelen zijn. In de omgeving bevinden zich ook diverse andere typen bebost en open duin. Peter-Jan Keizer, Martijn Oud

Read More

oktober 2020

Schepping is een klein, nieuw natuurgebied met natte tot droge, deels basenrijke schraallandjes, gevarieerde bosjes en oevervegetaties van het Littorellion. Er zijn meer dan 700 soorten paddenstoelen van bekend en Schepping is recent door de Nederlandse Mycologische Vereniging aangewezen als een van de 15 mycologische hotspots van Nederland. Ook in landgoed Vossenberg blijkt nieuwe natuur van groot belang voor paddenstoelen. Een uitgebreid rapport over een recente mycologische inventarisatie (Arnolds, 2017) is te raadplegen op de website: https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/Publicaties Eef Arnolds

Read More
+ Exporteer Evenementen