Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/d/3/d/stratiotes.net/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/d/3/d/stratiotes.net/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/d/3/d/stratiotes.net/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708 Archief Evenementen - Stratiotes


De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Find Evenementen

april 2020

We bezoeken de groeves (ENCI, Duchateau, Popelmondedal) voor rotsgemeenschappen van het Alysso-sedion met soorten als Tengere veldmuur en Bleek schildzaad, daarnaast zal er aandacht voor mossen zijn. John Janssen, Joop Schaminée, Max Simmelink

Read More

Excursie in het kader van het Chris van Leeuwenjaar; graslanden langs het Zwarte Water. Henk-Jan van der Veen, Geert van Wirdum, Albert Corporaal

Read More

Droge duinvegetaties van pionier- en voorjaarsbegroeiingen en talrijke vertegenwoordigers van het oude zeedorpenlandschap (met o.a. Milium vernale). Bas van Gennip

Read More

mei 2020

Bronvegetaties in Goudveil-essenbos. We gaan ook op zoek naar bijzondere soorten die recent niet meer zijn waargenomen en een aantal vegetatieopnamen maken. Marina Fijten

Read More

De Doort is een lappendeken van plassen, graslanden, struwelen en bossen op klei- en leembodems. Door het eeuwenoude gebruik zijn allerlei vegetatietypen ontstaan. We vinden er kenmerken van o.a. Glanshaverhooilanden en Eiken-haagbeukenbos. De nadruk zal uitgaan naar de soortenrijke voorjaarsflora van het loofbos. Harry van Buggenum, Jan Hermans

Read More

Bijzonder Eiken-haagbeukenbos en Elzenzegge-elzenbroekbos en Wilgenbroekstruweel met overgangen naar Kleine zeggenvegetaties, vochtige heide en heischraal grasland. Marcel Horsthuis, Rick Ruis

Read More

Dit gebied aan de voet van de Brabantse wal ligt in het voormalig stroomgebied van de Schelde. Vanuit de hogere delen komt op diverse plekken kwel aan de oppervlakte. Het is een voormalig landbouwgebied dat Natuurmonumenten probeert om te vormen naar kruiden- en faunarijk grasland, moeras, vochtig hooiland en trilveenachtige vegetaties met kleine zeggen. Op plaatsen waar deze laatste twee typen al in meer of mindere mate ontwikkeld zijn, zullen we een aantal vegetatieopnames maken. Nelleke Cornips, Petra van der…

Read More

Herhaling van de excursie uit 2014. We bezoeken soortenrijke heiden waar we kijken naar plantengemeenschappen en de landschapsecologische context, een toelichting geven op het reddingsplan voor de Kleine schorseneer en kijken naar de vegetatieontwikkelingen van het natuurontwikkelingsproject. We zullen op alle locaties wat opnamen maken en uiteraard gaan grondboor en humushapper mee. Jan de Wilde, Florian Bijmold, Rick de Ruiter, Bas Klaver

Read More

Kalkgraslanden en zomen en struwelen (Rubo-Origanetum, Pruno spinosae-Ligustretum) in een droog zijdal van de Geul. I.s.m. werkgroep plantensociologie Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Leo Spoormakers

Read More

De Motketel langs de Geelmolensche beek (ten noorden van Vaassen) met o.a. aandacht voor bronvegetaties in sprengen en vochtige orchideeënrijke hooilanden. Jaap Bouwman, Marcel Horsthuis

Read More

Stroomdalvegetatie op het schiereiland in de Kil van Hurwenen, dat in 2012 is ontstaan na het graven van een nevengeul. Het beheer door agrarische natuurvereniging Capreton bestaat voornamelijk uit begrazing. Het belangrijkste deel van het schiereiland is uitgerasterd, zodat daar uitgekiend maaibeheer kan plaatsvinden. De stroomdalflora vaart hier wel bij. Cyril Liebrand, Gijsbert Smit

Read More

Zeer gevarieerd gebied qua bodem, hoogteligging en watertypen. Dit resulteert in een uiterst gevarieerde plantengroei in hooilanden, moerassen, kwelsloten, elzensingels en broekbosjes. Jakob Hanenburg, Mark Hilboezen

Read More

Excursie in het kader van het Chris van Leeuwenjaar. Aansluitend (onder voorbehoud) een bezoek aan het voormalige kantoor van het RIN, waar Chris van Leeuwen werkte. Henk-Jan van der Veen, Geert van Wirdum

Read More

Kronkelwaard met Glanshaverhooilanden en Stroomdalgraslanden Omar Pokorni, Joop Schaminée

Read More

juni 2020

Gevarieerd N2000-gebied met droge en vochtige heide, diverse veentjes en een veenputtencomplex met hoogveenvegetaties. Her en der komen leuke soorten voor als Beenbreek, Heidekartelblad, Tengere heideorchis en Valkruid. Aandacht voor recente vernattingsmaatregelen in het kader van Life/PAS. Roel Douwes, Ronald Popken, Max Simmelink

Read More

In het Stelkampsveld/Beekvliet staan we aan de vooravond van een aantal grote ingrepen voor systeemherstel, met nadruk op de lokale/regionale hydrologie. We lopen vanuit het oude reservaat met vochtige bossen, vennen, schraallanden en heides naar de meest recente herstelmaatregelen. Onderweg krijgen we ook doorkijkjes in hoe het middeleeuwse ontginningslandschap van de Achterhoek er heeft uitgezien. Matthijs Courbois, Rik Huiskes

Read More
+ Exporteer Evenementen