De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Achter de Voort & Agelerbroek (Ov)

13 mei

Bijzonder Eiken-haagbeukenbos en Elzenzegge-elzenbroekbos en Wilgenbroekstruweel met overgangen naar Kleine zeggenvegetaties, vochtige heide en heischraal grasland.

Excursieleiders

Marcel Horsthuis, Rick Ruis

Details

Datum: 13 mei