De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

(Br)Amen-excursie. Kleinschalig oud heggen/houtwallen-landschap in het beekdal van het Amerdiep. Wellicht kunnen we ook een bezoek brengen aan het Amerbos, een typisch Drents bosrelict.

Excursieleiders

Rienk-Jan Bijlsma, Iris de Ronde, Rense Haveman

Details

Datum: 9 juli