De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Het grootste Nederlandse hoogveenrestant met een kleine kern van actief hoogveen. Dankzij herstelmaatregelen is er een fraaie verlandingsserie ontwikkeld van open water, via begroeiingen van Waterveenmos en Fraai veenmos, naar bultvormende begroeiingen (Erico-Sphagnetum magellanici) en ontwikkelen veenmosrijke natte heiden zich tot actief hoogveen. Verder zullen de zogenoemde bovenveengraslanden worden bezocht. Tijdens de excursie zal ruime aandacht worden besteed aan de randvoorwaarden voor hoogveenherstel.

Excursieleiders

André Jansen, Jans de Vries, Ruben Kluit

Details

Datum: 2 september