De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

De Doort is een lappendeken van plassen, graslanden, struwelen en bossen op klei- en leembodems. Door het eeuwenoude gebruik zijn allerlei vegetatietypen ontstaan. We vinden er kenmerken van o.a. Glanshaverhooilanden en Eiken-haagbeukenbos. De nadruk zal uitgaan naar de soortenrijke voorjaarsflora van het loofbos.

Excursieleiders

Harry van Buggenum, Jan Hermans

Details

Datum: 7 mei