De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Herstellend hoogveen met aandacht voor voedselarme hoogveenvegetaties en overgang naar natte veenmosrijke heide op minerale ondergrond.

Excursieleiders

Rudi Zielman, Rick Ruis, Marcel Horsthuis

Details

Datum: 10 september