De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Korenburgerveen (Achterhoek) (Gl)

15 september

De nadruk ligt op het hoogveen, waar door hydrologische herstelmaatregelen interessante ontwikkelingen gaande zijn. Eventueel aandacht voor Galigaan- en Draadzeggevegetaties. Mocht er tijd overblijven dan zullen we een bezoek brengen aan het Jeneverbesstruweel in het Meddose veen. Laarzen zijn nodig.

Excursieleiders

Robert Ketelaar, Louis-Jan van den Berg, Max Simmelink

Details

Datum: 15 september