De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Leggelderveld bij Beilen (Dr)

4 juni

Gevarieerd N2000-gebied met droge en vochtige heide, diverse veentjes en een veenputtencomplex met hoogveenvegetaties. Her en der komen leuke soorten voor als Beenbreek, Heidekartelblad, Tengere heideorchis en Valkruid. Aandacht voor recente vernattingsmaatregelen in het kader van Life/PAS.

Excursieleiders

Roel Douwes, Ronald Popken, Max Simmelink

Details

Datum: 4 juni