De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

In de winter van 2018-2019 zijn maatregelen genomen om trilveenmilieu duurzaam te herstellen d.m.v. een innovatieve methode waarbij slechts delen van de zuddes geplagd zijn om opdrijving te voorkomen. Mesotroof water inundeert de geplagde percelen permanent, waardoor kansen ontstaan voor trilveenontwikkeling én de overgangen van trilvenen naar (bestaande) veenmosrietlanden en moerasheides. Omdat trilveensoorten hier extreem zeldzaam zijn, zijn soorten zoals Rood schorpioenmos verplaatst richting dit plagproject.

Excursieleiders

Martijn van Schie

Details

Datum: 24 juli