De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Noordpolder van Ossendrecht (NB)

14 mei

Dit gebied aan de voet van de Brabantse wal ligt in het voormalig stroomgebied van de Schelde. Vanuit de hogere delen komt op diverse plekken kwel aan de oppervlakte. Het is een voormalig landbouwgebied dat Natuurmonumenten probeert om te vormen naar kruiden- en faunarijk grasland, moeras, vochtig hooiland en trilveenachtige vegetaties met kleine zeggen. Op plaatsen waar deze laatste twee typen al in meer of mindere mate ontwikkeld zijn, zullen we een aantal vegetatieopnames maken.

Excursieleiders

Nelleke Cornips, Petra van der Wiel, Martin Mos

Details

Datum: 14 mei