De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Dotterbloemhooilanden, kamgrasweiden, blauwgrasland, recent heringerichte percelen en sloten in polderreservaten

Excursieleiders

Dick Kerkhof

Details

Datum: 8 juni