De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Kalkgraslanden en zomen en struwelen (Rubo-Origanetum, Pruno spinosae-Ligustretum) in een droog zijdal van de Geul. I.s.m. werkgroep plantensociologie Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

Excursieleiders

Leo Spoormakers

Details

Datum: 18 mei