De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

We zullen de veenmosrietrlanden in de buurt van de Aandammerbrug bezoeken. Een deel van deze veenmosrietlanden hebben last van appelbes. Een vraag zal worden hoe hier mee om te gaan.

Excursieleiders

Arnout-Jan Rossenaar, Ab van Dorp

Details

Datum: 18 juni