De locaties hierboven weergegeven op de kaart zijn niet exact. De exacte locaties worden later gedeeld.

Laden Evenementen

Zwart water bij Velden (Lb)

31 juli

De Venkoelen is een zwak gebufferd ven, gelegen in een oude Maasgeul. Het vormt de kern van het natuurgebied Zwart water in de Zuidelijke Maasduinen. Het omringend landschap bestaat uit droge en natte bossen op leem en zand, en een mozaïeklandschap bestaande uit graslanden, met vennen, poelen en oude houtwallen. De excursie richt zich op de landschapsgenese en bijbehorende vegetaties met speciale aandacht voor de bramenflora.

Excursieleiders

Rienk-Jan Bijlsma, Louis Reutelingsperger

Details

Datum: 31 juli