Fotostudio Nova Flora Neerlandica

Fotostudio Nova Flora Neerlandica

Momenteel wordt in het kassencomplex van de Universiteit Nijmegen een fotostudio ingericht voor het maken van studiofoto’s voor Nova Flora Neerlandica. Zoals bij velen bekend beoogt Nova Flora Neerlandica een verantwoorde wetenschappelijke beschrijving van alle systematische variatie van de in het wild voorkomende vaatplanten van Nederland. Het project heeft als doel deze variatie rijk te illustreren en te rangschikken in een hiërarchisch taxonomisch systeem gebaseerd op de nieuwste inzichten over de verwantschappen binnen het plantenrijk. Via dit bericht doen we een oproep aan de leden van de Plantensociologische Kring Nederland en andere enthousiastelingen hieraan actief een bijdrage te leveren. Wim de Winter zal de groep meenemen in een proces om tot het beoogde beeldmateriaal te komen, in de lijn zoals hij momenteel furore maakt. In PKN Nieuwsbrief mei 2019 worden enkele van zijn resultaten getoond en wordt ook aanvullende informatie gegeven over het ambitieuze floraproject. Voor meer informatie over het studiowerk en eventueel aanmelding verzoeken we u een email te sturen aan joop.schaminee@wur.nl.