Excursieverslagen

De eerste twintig jaar bestond het gebruik om van de excursies verslagen te maken en deze te bundelen, vooral ook om de waarnemingen (in de vorm van vegetatieopnamen) vast te leggen. Deze excursieverslagen werden uitgegeven en zijn nu hieronder digitaal beschikbaar. Thans worden geen jaarverslagen meer gemaakt, maar bestaat de mogelijkheid individuele verslagen op onze website te plaatsen.