De Plantensociologische Kring Nederland is een stichting die is opgericht in 1989. Doel van de PKN is om plantensociologich onderzoek en kennis te bevorderen in Nederland en de omringende landen. Hiertoe worden excursies georganiseerd en wordt het tijdschrift Stratiotes uitgegeven.