Stratiotes

In Stratiotes verschijnen plantensociologische artikelen in de brede zin van de betekenis. Nu eens staat de positie van een bepaalde plantengemeenschap centraal, dan weer die van een individuele soort. Maar ook onderwerpen als abiotische randvoorwaarden en natuurbeheer komen regelmatig aan bod. Stratiotes verschijnt in principe tweemaal per jaar. Het eerste nummer verscheen in 1990.
De keuze voor Krabbenscheer (Stratiotes aloides) niet alleen als naamgever van het tijdschrift maar ook als symbool voor de organisatie een bewuste. Net als de plant zelf, die ieder jaar in de herfst naar de bodem zakt om in het voorjaar weer op te duiken, wist de plantensociologie na een kwijnend bestaan weer op te bloeien, met mijlpalen als de reeksen De vegetatie van Nederland en Atlas van de plantengemeenschappen in Nederland, de Landelijke Vegetatie Databank en het informatiesysteem SynBioSys. De wetenschappelijke naam Stratiotes betekent de soldaat, de weerbare.

Abonnementen

De abonnementsprijs (incl. verzendkosten) voor Stratiotes bedraagt 10 euro per jaar voor personen en 15 euro voor instellingen. Losse nummers kosten 7 euro. U kunt abonnee worden en/of nummers bestellen via email (john.janssen@wur.nl) of een schriftelijk verzoek sturen aan het redactieadres. Na overmaking van het verschuldigde bedrag wordt de bestelling toegezonden.

Leden van de Plantensociologische Kring Nederland ontvangen Stratiotes gratis.

Contact

Redactie Stratiotes
p/a Alterra
t.a.v. Iris de Ronde
Postbus 47
6700AA Wageningen

iris.deronde@wur.nl

Joop Schaminée

Hoofdredactie

Tom van Heusden

Bureauredactie

Annelies Ebregt

Bureauredactie

Rense Haveman

Redactie

Iris de Ronde

Eindredactie

John Janssen

Redactie

Bas van Gennip

Redactie