Stratiotes

In Stratiotes verschijnen plantensociologische artikelen in de brede zin van de betekenis. Nu eens staat de positie van een bepaalde plantengemeenschap centraal, dan weer die van een individuele soort. Maar ook onderwerpen als abiotische randvoorwaarden en natuurbeheer komen regelmatig aan bod.

Graag nodigen we de leden van onze Plantensociologische Kring uit om een bijdrage te leveren voor ons tijdschrift Stratiotes! De verhalen moeten duidelijke raakvlakken hebben met de plantensociologie en het betreft origineel werk waaraan enige vorm van onderzoek ten grondslag ligt en dat niet elders al gepubliceerd is. Het is mogelijk om vegetatieopnamen en vegetatietabellen in het betoog op te nemen, maar dat is zeker geen voorwaarde. Verdere aanwijzingen zijn te vinden op de binnenzijde van het omslag van het tijdschrift, maar je kunt ter inspiratie ook recent verschenen artikelen raadplegen.

Stratiotes verschijnt in principe tweemaal per jaar. Het eerste nummer verscheen in 1990.
De keuze voor Krabbenscheer (Stratiotes aloides) niet alleen als naamgever van het tijdschrift maar ook als symbool voor de organisatie een bewuste. Net als de plant zelf, die ieder jaar in de herfst naar de bodem zakt om in het voorjaar weer op te duiken, wist de plantensociologie na een kwijnend bestaan weer op te bloeien, met mijlpalen als de reeksen De vegetatie van Nederland en Atlas van de plantengemeenschappen in Nederland, de Landelijke Vegetatie Databank en het informatiesysteem SynBioSys. De wetenschappelijke naam Stratiotes betekent de soldaat, de weerbare.

Via Natuurtijdschriften.nl zijn alle artikelen uit Stratiotes met een vertraging van 2 jaar te vinden. Gebruik onderstaande knop om de lijst met beschikbare artikelen op te vragen.

Abonnementen

De abonnementsprijs (incl. verzendkosten) voor Stratiotes bedraagt 10 euro per jaar voor personen en 15 euro voor instellingen. Losse nummers kosten 7 euro. U kunt abonnee worden en/of nummers bestellen via email (Mail naar John Janssen) of een schriftelijk verzoek sturen aan het redactieadres. Na overmaking van het verschuldigde bedrag wordt de bestelling toegezonden.

Leden van de Plantensociologische Kring Nederland ontvangen Stratiotes gratis.

Contact

Redactie Stratiotes
t.a.v. Iris de Ronde
Kerkstraat 19
6671AP Zetten

Mail naar Iris de Ronde

Joop Schaminée

Hoofdredactie

Tom van Heusden

Bureauredactie

Iris de Ronde

Eindredactie

Rense Haveman

Redactie

Bas van Gennip

Redactie

John Janssen

Redactie