Website over vegetatiekunde & VvN deel 1 online

Website over vegetatiekunde & VvN deel 1 online

Door Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) is samen met Van Hall-Larenstein en andere onderwijsinstellingen een website ontwikkeld die een bondig overzicht geeft van vegetatiekundig onderzoek. In dit digitale “handboek vegetatiekunde” wordt ingegaan op de achtergronden van de plantensociologie, methoden van vegetatiekundig onderzoek en toepassingen, een indeling die ook in deel 1 van “De Vegetatie van Nederland” is aangehouden. Deze informatie wordt in korte webpagina’s samengevat in tekst, beeld en filmpjes (kennisclips). De informatie uit VVN deel 1 is zo veel mogelijk geactualiseerd en hier en daar uitgebreid met kennis over nieuwe ontwikkelingen. Er is veel aandacht voor de keuze van een onderzoeksmethode, afgestemd op de onderzoeks- of beheervraag die er is. Ook worden de hoofdstukken uit VVN deel 1 ontsloten als PDF’s. Deze zogenaamde “wiki” is ontwikkeld ten behoeve van het onderwijs op MBO en HBO, maar zal ook voor veel universitaire studenten, beheerders en (beginnende) vegetatieonderzoekers in het werkveld een mooi overzicht bieden van het werkveld. De wiki is te vinden via de link: https://wiki.groenkennisnet.nl/display/HV/Handboek+Vegetatiekunde.

Directe links naar de pdf’s van hoofdstukken uit VvN deel 1:

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11

Hoofdstuk 12

Hoofdstuk 13

Hoofdstuk 14

Hoofdstuk 15

Titelblad en inhoudsopgave

Lijst van gebruikte termen

Literatuur

Register van syntaxa

Register van taxa

Register van termen

Woord vooraf

Colofon