Avontuur Guide (Kaapse flora)

Avontuur Guide (Kaapse flora)

Voor iedereen die wel eens in het Kaapse Florarijk in de omgeving van Kaapstad is geweest, en zich heeft vergaapt aan de enorme diversiteit van de flora, verscheen afgelopen maand een interessante uitgave, waaraan John Janssen en Joop Schaminée vanuit de WUR hebben meegewerkt. “A guide to Avontuur” beschrijft de historische achtergrond, het landschap en de vegetatie, flora en fauna van het nieuwe natuurreservaat Avontuur, nabij Nieuwoudtville, Zuid-Afrika. Het grootste deel van de gids bevat foto’s en een beschrijving van circa 400 plantensoorten uit het gebied, waarvan een aantal alleen van deze plek bekend is. Ook wordt ingegaan op het beheer dat wordt gevoerd om het terrein duurzaam te behouden.

De gids is te bestellen bij Westerlaan Uitgeverij en kost Euro 19,95.