Viering zesde lustrum PKN

Viering zesde lustrum PKN

De viering van het zesde lustrum van de Plantensociologische Kring Nederland vond plaats op zaterdag 7 maart 2020 in het Kolpinghuis te Nijmegen. Het was een geslaagde dag met bijna 80 deelnemers. Het was nog net voordat de maatregelen tegen Corona werden getroffen, maar handen schudden was er al niet meer bij.

Bij de inleiding werd genoemd dat de PKN een bloeiende gemeenschap is. De excursies worden zeer goed bezocht en gewaardeerd, het ledenaantal is stabiel tot licht groeiend.

Het dagprogramma bestond uit een afwisselend aanbod aan lezingen rond het thema “Plantengemeenschappen in beweging”. Hier kreeg het bestuur veel positieve reacties op. Daarnaast was er ruim tijd gereserveerd om gezellig bij te praten bij de koffie, lunch en borrel.

Aan het einde van de dag werden twee leden tot erelid benoemt; zij ontvingen een erepenning en een prachtige aquarel van Ed Hazebroek.

Klaas van Dort werd benoemd vanwege zijn werk aan de Vegetatie van Nederland, met name het recent uitgekomen deel 6 over mossen- en korstmossengemeenschappen, en zijn jarenlange bijdrage als bestuurslid en enthousiasmerend excursieleider.

Daarna werd Joop Schaminée, geheel tot zijn verrassing, ook nog tot erelid benoemd. Hij stond samen met Victor Westhoff aan de wieg van de PKN en is sinds 1996 onafgebroken voorzitter. Ook is hij hoofdauteur van de Vegetatie van Nederland (deel 1-5) en speelt hij nog steeds een zeer actieve rol in onderwijs, onderzoek en bescherming.