Oude nummers Stratiotes en rapporten over moeras(bos)vegetaties

Oude nummers Stratiotes en rapporten over moeras(bos)vegetaties

Als u interesse heeft in de onderstaande nummers of rapporten, stuur dan een bericht naar het secretariaat.

Oude nummer Stratiotes

Loekie van Tweel-Groot heeft de volgende nummers dubbel: 43 (2012) t/m 49 (2016), 52 (2018) en 54 (2019). Het gaat dus om 9 nummers. Ze kunnen opgehaald worden in Zwolle of per post verstuurd, dan zijn wel de kosten daarvoor voor de ontvanger.

Oude studentenscripties en rapporten over moeras(bos)vegetaties
Jan Smittenberg (oud medewerker RIVON en RIN) heeft een flink aantal studentenscripties en rapporten uit de jaren ’70. Hier zijn destijds vaak maar enkele exemplaren van gemaakt. Deze wil hij graag kwijt. Ze zijn gratis af te halen in Grou of verzending voor rekening van de ontvanger.

Boeken

Meijer,W en R.J. de Wit. 1955. Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied. Amsterdam. Stichting Commissie voor de Vecht enz.

Bakker, P.A. e.a. 1976. De Noordelijke Vechtplassen, flora en fauna. Stichting Commissie voor de Vecht enz.

Scripties en rapporten

Bink, F.A. 1970. Het veengebied in het Land van Vollenhove. H. de Vries lab. Amsterdam

Bogaers, P. J.Prins en J.Wiertz. 1976. De vegetatie van Het Hol en de Suikerpot Systematische Plantkunde Utrecht

Ellis, W.N. en A.C. Ellis-Adam. 1964 en 1965. Typologie en structuur der moerasbossen van noordwest Overijssel. Amsterdam H. de Vries lab. (gekopieerd; met tabellen.)

Gradstein, S.R en J.H.Smittenberg. 1968 Bron- beek- en moerasvegetaties van west Kreta. Bijzondere plantkunde Utrecht.

Gradstein, S.R. & J.H.Smittenberg. The hydrophilous vegetation of western Crete. Overdruk Vegetatio Vol 34 2: 65-86. 1977

Jorna, T.J.C.M.J. 1984. Een onderzoek van de boomlaaag en de moslaag in een gemengd bestand van Alnus en Betula in de Suikerpot. Amsterdam Hugo de Vries lab no 167.

Roijackers, R.M.M. en I.J.W.M. Rothuizen. 1975. Minimumareaal onderzoek in enkele Nederlandse vegetatiuetypen. K.U.Nijmegen, Botanisch Laboratorium afd. Geobotanie.

Ruessink, Rina. 1977. Moerasbossen en brongebieden in het stroomdal landschap van de Drentse A. Plantenecologie Groningen

Smit, G. en A. Brakenhoff. 1983. De ontwikkeling van de vegetatie in het moerasboscomplex “De Suikerpot” te Kortenhoef. Amsterdam Hugo de Vries lab no. 146.

Smittenberg, J.H. 1969. Type inventarisatie van de broekbossen in het plassengebied ten oosten van de Utrechtse Vecht. RIVON project B 200

Smittenberg, J.H. en G.Th de Roos. 1971 Moerasbossen in de Lindevallei; een historisch en vegetatiekundig onderzoek. R.I.N.

Vuure, T. van . 1972. Moerasbossen in laagveengebieden. Wageningen.