Stratiotes op Natuurtijdschriften.nl

Stratiotes op Natuurtijdschriften.nl

Op natuurtijdschriften.nl zijn alle artikelen van Stratiotes nu te downloaden. Er is een goede zoekfunctie beschikbaar waarmee ook woorden in de teksten vindbaar zijn.

In Stratiotes verschijnen artikelen met een plantensociologische karakter. Nu eens staat de positie van een bepaalde plantengemeenschap centraal, dan weer die van een individuele soort. Maar ook onderwerpen als abiotische randvoorwaarden en natuurbeheer komen aan bod. Stratiotes verschijnt in principe tweemaal per jaar. Het eerste nummer verscheen in 1990. De digitale artikelen zijn te downloaden op het platform Natuurtijdschriften.nl.
De keuze voor Krabbenscheer (Stratiotes aloides) niet alleen als naamgever van het tijdschrift maar ook als symbool voor de organisatie is een bewuste. Net als de plant zelf, die ieder jaar in de herfst naar de bodem zakt om in het voorjaar weer op te duiken, wist de plantensociologie na een kwijnend bestaan weer op te bloeien, met mijlpalen als de reeksen De vegetatie van Nederland en Atlas van de plantengemeenschappen in Nederland, de Landelijke Vegetatie Databank en het informatiesysteem SynBioSys. De wetenschappelijke naam Stratiotes betekent de soldaat, de weerbare.