PKN-excursie brakwatermoerassen aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland

PKN-excursie brakwatermoerassen aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland

Gertie Arts, 7 September 2021

Op 1 September 2021 kwamen zes PKN-ers samen bij de Flaauwershaven gelegen aan de Oosterschelde. Het doel van de dag was om binnendijks gelegen inlagen met brakwatervegetaties te bekijken en er vegetatie-opnamen te maken. Brak water is wereldwijd een zeldzaamheid. Nog geen 0,5 % van het water op aarde is brak. Aan de zuidrand van Schouwen komt het veel voor, mede namens herstelprojecten zoals het Plan Tureluur. In dit herstelproject zijn brakwaterinlagen op Schouwen-Duiveland hersteld en is landbouwgrond omgevormd tot brakwatermoeras. Het zoute water van de Oosterschelde vormt hiervoor een randvoorwaarde omdat dit van nature onder de dijken door sijpelt (kwelt). Deze kwel ontstaat door het drukverschil tussen het zeewater in de Oosterschelde – dat twee meter hoger staat dan het polderwater. Het gebied zag er prachtig uit met rood gekleurde zeekraal-begroeiingen en veel Ruppia. Allereerst bezochten we Prommelsluis, een brak water omringd door brak water oeverbegroeiingen. Hier betrof het soorten van kwelders gemengd met soorten die kunnen voorkomen onder binnendijkse zoute omstandigheden. In Prommelsluis was een mooie zonering aanwezig van Ruppia cirrhosa in het water via begroeiingen van lang- en vooral veel kortarige zeekraal naar grassen van de hogere kwelder en nog hogerop, dominantie van Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica). Op de wandeltocht langs de Flaauwers – en Weevers inlaag vonden we veel bloeiende Ruppia planten. Fructificerend materiaal van Ruppia is echter nodig om zeker te zijn welke soort het betreft. Naarstig speurwerk leverde planten op met de welbekende spiraalvormig uitgegroeide vruchtstelen, zodat we met zekerheid konden vaststellen dat het Ruppia cirrhosa betrof. De wandeling voerde terug langs de Oosterscheldedijk met begroeiingen van Zeekool en Zeevenkel.