Derde druk Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland

Derde druk Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland

Met het verschijnen van een derde druk van de Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland is door de uitgever (KNNV Uitgeverij, Euro 44,95) gehoor gegeven aan een dringende wens van de gebruiker, aangezien de veldgids al enige tijd uitverkocht was. De derde druk is qua inhoud weinig veranderd, maar heeft wel een geheel nieuw uiterlijk gekregen, geheel in lijn met de andere veldgidsen van de uitgeverij. De wijzigingen betreffen net name een aantal kleine tekstcorrecties en verbeteringen van andere foutjes; een iets ingrijpender aanpassing is dat in de nieuwe uitgave van alle associaties vermeld staat of er subassociaties onderscheiden worden en zo ja, om hoeveel subassociaties het dan gaat. Net als de eerdere drukken omvat deze derde druk van de Veldgids Plantengemeenschappen beschrijvingen van alle plantengemeenschappen in ons land, met per gemeenschap verspreidingskaartjes en samenvattende tabellen met de belangrijkste soorten. Ook omvat het boek weer de vertrouwde sleutels, waarmee de plantengemeenschappen op naam zijn te brengen. Het auteursteam van de nieuwe uitgave is hetzelfde gebleven: we zijn blij dat met de uitgave van deze derde druk het onderzoek aan plantengemeenschappen op dit vlak weer voor een aantal jaren gefaciliteerd wordt.
De nieuwe druk is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de PKN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De veldgids is te bestellen via de site van de KNNV-uitgeverij.