Het Kievitsbloemen Boek. Bergplant aan zee.

Het Kievitsbloemen Boek. Bergplant aan zee.

Albert Corporaal, m.m.v. Annelies Ebregt en Anton Stortelder; 160 pagina’s. Uitgeverij: Westerlaan-Publishers, ISBN 978-94-91705-28-1

Albert Corporaal, oud-landschapsecoloog, schreef na decennialang onderzoek aan de Wilde Kievitsbloem een boek over het wel-en-wee van onze Wilde Kievitsbloem. De plant pleegt massaal nabij zijn geboorteplaats Zwartsluis aan het Zwarte Water te groeien en hij heeft zo ongeveer alle Europese groeiplaatsen onderzocht. Bovendien heeft hij met heel veel experimenten aan de universiteit en in het veld weten aan te tonen hoe het met de niche van de groeiplaatsen in elkaar steekt. Veel aandacht heeft de plant-insect-relatie gekregen en hij ontrafelde hoe de plant Hommels naar zich weet toe te trekken opdat er per saldo geen ongewenste schimmelaantasting optreedt. Dat principe is weer toepasselijk gebleken bij de teelt/benutting van allerlei geteelde gewassen. Uiteindelijk heeft het ouderwetse boerenbeheer veel aandacht gekregen omdat naar mening van de schrijver(s) zulk beheer de basis legt voor het duurzaam voortbestaan van de Europese populaties.

Link naar inkijkexemplaar.