Persbericht nominaties Heimans en Thijsse Prijs 2023

Persbericht nominaties Heimans en Thijsse Prijs 2023

Kent u iemand of een organisatie die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die zich op bevlogen wijze inzet voor natuurbescherming? Die met veel enthousiasme mensen warm maakt voor de natuur? Iemand die u bewondert om zijn of haar idee├źn, initiatieven of niet aflatende inzet voor de natuur? Wij  roepen u op om die persoon of organisatie te nomineren voor de Heimans en Thijsse Prijs 2023.

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer, en de Verkade albums. De Heimans en Thijsse Prijs bestaat uit een Bronzen Spreeuw.

Iedereen kan een voordracht voor de toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij de Heimans en Thijsse Stichting. Op de website van de stichting is hiervoor een formulier beschikbaar. Voor nominaties, beoordeling en toekenning geldt het Reglement Heimans en Thijsse Prijs.

In 2021 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan Ton Lenders, Martin Melchers en Johan Vollenbroek, omdat zij drie belangrijke aspecten van het Nederlandse natuur- en milieubeschermingswerk representeren. In 2019 werd de prijs toegekend aan Sonne Copijn voor haar werk ter bescherming van bijen, in 2017 aan Ben Koks die in de provincie Groningen succesvol het agrarische natuurbeheer vorm en inhoud heeft gegeven en in 2015 aan Bart van Tooren voor zijn vele jaren vrijwilligerswerk als hoofdredacteur van De Levende Natuur. De prijs is sinds 1955 al 30 keer uitgereikt aan 59 personen en organisaties. Zie het korte en uitgebreide overzicht van alle laureaten op de website. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 april worden aangemeld op het volgende emailadres: info@heimansenthijssestichting.nl. Op dit emailadres kan ook nadere informatie over de toekenning van de prijs en de procedure worden verkregen.